Dorpshuis van Kantens

Het dorpshuis in Kantens staat leeg. Nieuw gemeentelijk beleid en corona hebben het onmogelijk gemaakt de bedrijvigheid voort te zetten op de manier zoals dat ging. Momenteel beraden de dorpsbewoners zich op hoe nu verder te gaan. De stichting heeft per direct de huur van het gebouw opgezegd bij de gemeente. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de gemeente.